Egersund Røde Kors selger Førstehjelp kurs, Førstehjelpsutstyr og Hjertestarter

For Egersund Røde Kors Hjelpekorps:

Kontakt:
Øystein Mong tlf. 412 03 713
E-post: oystein.mong@dabb.no

Egersund Røde Kors e-post: egersundrk@gmail.com

Egersund Røde Kors kan sette opp et kurs etter dine behov
> Teoretisk innføring
> Simulering
> Drilling av prosedyrer
> Avansert simulatorer

Behov, marked
> Samhandlingsreformen
> First Responder enheter
> Industrivern
> Røde Kors
> Hjertestarterkurs

Vi kan holde kurs for Kommunale helsevesen, Industrivern, Røde Kors og Generell befolkning