ÅRSMØTE FOR EGERSUND RØDE KORS 2018

Egersund Røde Kors

ÅRSMØTE

for Egersund Røde Kors den 5. mars 2018 kl.18.00

Saker som ønskes til årsmøte må være styre
i hende innen søndag den 31. desember 2017

pr. post: Postboks 239, 4379 Egersund eller
pr. e-post: egersundrk@gmail.com

Styre for Egersund Røde Kors

Styre for Egersund Røde Kors 2017

Egersund Røde Kors Hovedstyre:
Leder Ole Kåre Refsland
Nestleder Bjørn Helge Sæstad
Styremedlem Kristian Fuglseth
Styremedlem/Råd Hjelpekorps Maria Mong
Styremedlem/ Råd Omsorg Elin Marie Omdal
Varamedlem Jan Richard Skåra

Styre for Egersund Røde Kors Omsorg:
Leder Elin Marie Omdal
Nestleder Bitten Fugelsnes
Rådsmedlem Edith Karlsen
Varamedlem Gahrmann Ø Hansen

Styret for Egersund Røde Kors Hjelpekorps:
Leder Maria Mong
Operativ leder Heidi K Havsø
Adm. leder Melanie Ege
Rådsmedlem Veronica Tjølsen
Rådsmedlem Alex Markwick
Varamedlem Morten Hovland

Leder RØFF:
Silje Hadland

Ledere Barnas Røde Kors:
Melanie Ege og Maria Mong

Årsmøte i Egersund Røde Kors

Årsmøte 2016 for Egersund Røde Kors
Er på MANDAG DEN 27. FEBRUAR 2017
Sted: Røde Kors huset ( Slettebø, Maragropa 2 )
Hjelpekorpset og Omsorg avholdes kl.17.30
Da er det valg til rådene.

Lokalforeningen avholdes kl. 18
Årsmøte saker
Bevertning ( Kaker )

Styret for Egersund Røde Kors

Julekveld for alle

Vi er sårbare hver for oss, men sterke sammen.
Arrangementet en » Julekveld for alle » utgjør en stor forskjell for de som ønsker et fellesskap å høre til på julaften.

Egersund Røde Kors avd. Omsorg inviterer til samvær på julaften.
Sted: Lundeåne kafeteria fra kl.17 til kl. 20.

Påmelding til Annelin Kyllingstad, mobil 484 38 285
Mail: annelinkyllingstad82@gmail.com

Påmeldingsfrist 12. desember. Begrenset antall.

Foreldre med barn ønskes spesielt velkommen.

Styret for Egersund Røde Kors 2016

Styret for 2016:
Leder Kristian Fuglseth tlf. 909 92 022 e-post: kristian@fuglseth.no
Nestleder Bjørn Helge Sæstad tlf. 906 33 681 e-post: bjorn.helge.saestad@gmail.com
Styremedlem Melanie Ege tlf. 941 87 971 e-post: meianie@potratz.no
Styremedlem (Omsorg) Elin Marie Omdal tlf. 908 90 954 e-post: emomdal@online.no
Styremedlem (Hjelpekorpset) ….. e-post: rodekorsegersund@gmail.com
Varamedlem Gahrmann Ø Hansen tlf. 958 11 936 e-post: hansen.stie23@gmail.com

Egersund Røde Kors tlf. 959 24 255 e-post: egersundrk@gmail.com ( Daglig leder )

førstehjelpkurs 30 januar

Årsmøte til Egersund Røde Kors

Avholdes mandag den 29. februar 2016
i Røde Kors huset.
Saker som ønskes behandlet i årsmøte må være
styret i hende innen 31. desember 2015.

Egersund Røde Kors, PB 239, 4379 Egersund
eller e-post: egersundrk@gmail.com

Styret for Egersund Røde Kors

Barnas Røde Kors «BARK»

Egersund Røde Kors skal starte opp med Barnas Røde Kors «BARK»

Mandag den 31. august 2015 starter vi opp.
Det er for barn mellom 6 og 12 år
og er hver mandag fra kl. 17.15 til kl. 18.30
og oppmøte er i Røde Kors huset på Slettebø ( Bakkebø )
Det er gratis å være med og alle er velkommen!!!
Ha alltid med klær etter været, vi er alltid litt ute!

Kontaktpersoner Melanie Ege telefon 482 23 881
Maria Mong telefon 976 79 536

Terminliste fro Egersund Røde Kors våren og sommeren 2015

Egersund Røde Kors

Terminliste vår og sommer 2015.

• Lørdag den 9. mai fra kl. 10.00 og åpning kl. 11.00
Stand med markering av den Røde benk

• Barnas dag på Elverhøy søndag den 7. juni fra kl. 14 til kl. 16 ( kl.12 er det oppmøte for å lage til )

• Sommer Camp i Svanevatn Aktivitetssenter fra tirsdag den 23. juni
til torsdag den 25. juni. «Egersund Røde Kors Omsorg» har ansvaret for Sommer Campen

• Røde Kors sitt Jubileumsarrangement torsdag den 2.juli
fra kl. 10 til kl.18 på torget. (oppsetting av stand kl. 08.00)

Årsmøte for Egersund Røde Kors

ÅRSMØTE for Egersund Røde Kors

Avholdes MANDAG 2. mars
i Røde Kors huset ( Slettebø )

RÅDENE avholdes sitt valg kl. 17.30

Lokalforeningen avholdes kl. 18.00
Dagsorden: Årsmøte saker
Servering

Årsmøte papirene kan fås i forkant av årsmøte ved å henvende seg til leder eller nestleder
i Egersund Røde Kors.
Du er hjertelig velkommen til Årsmøte for Egersund Røde Kors